Najnowsze Wydarzenia

 • Konkurs plastyczny SCWEW

  Konkurs plastyczny SCWEW

  Czwarty etap w projekcie ”Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą” , realizujemy z pełną mocą. Organizujemy Kampanię Społeczną poszerzającą świadomość społeczności lokalnej w zakresie Edukacji Włączającej. W ramach kampanii ogłaszamy Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Edukacja Włączająca i ja”. Regulamin wraz z załącznikami poniżej. Za udział w konkursie przewidziane atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy.  Regulamin i załącznik do pobrania pod adresem:https://mowpodglebokie.bipstrona.pl/cms/16968/konkurs_plastyczny_scwew   Read More
 • „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

  Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. SCWEW to specjalistyczny zespół działający w placówce specjalnej – prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów.  Zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Celem SCWEW jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności,  integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego. Cele szczegółowe to: 1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia przez kadrę specjalistów SCWEW, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną; 2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni podręczników i sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Wypożyczalnia podręczników i sprzętu specjalistycznego będzie mieściła się w siedzibie SCWEW i będzie dostępna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców dzieci ze szkół objętych programem; 3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej; 4) wspieranie kadry kierowniczej przedszkoli i szkół w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się; 5) wsparcie dla rodziców -  prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym; 6) organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi. SCWEW ma wpływać na środowisko lokalne i realizować działania w kierunku kształtowania społeczności włączającej. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.   Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.   Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW: Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Kijanach, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Przedszkole Samorządowe w Cycowie, Szkoła Podstawowa w Ludwinie. Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.   Siedzibą SCWEW w naszym powiecie jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem   Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Read More
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”

                                          Dnia 28. 03. 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”. Miała charakter otwarty i hybrydowy, skierowana  do społeczności lokalnej, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych zainteresowanych edukacją włączającą. Głównym jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej, działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie. Konferencja zorganizowana została w ramach Projektu Grantowego: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,  działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. Wartość projektu grantowego: 1 549 244,40 zł okres realizacji: 1.07.2021r. - 30.06.2023r. trwałość projektu:1.07.2023r. - 30.09.2023r. Patronat honorowy nad organizacją i przebiegiem konferencji objęli: dr hab. Przemysław Czarnek, prof KUL- Minister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. ks. Mirosław Kalinowski- Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty. Komitet organizacyjny w składzie: Krzysztof Niewiadomski- Starosta Łęczyński, Dariusz Szafranek- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem,          dr Malwina Socha/Zbigniew Drzewiecki- Lider SCWEW w Podgłębokiem, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński - prof. KUL- Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL. Komitet naukowy tworzyli : prof. dr hab. Marian Nowak– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Janusz Kirenko- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Piotr Magier- Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL- Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL.   Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej części  swoje wykłady prezentowali przedstawiciele środowisk naukowych. Dotyczyły one inkluzji w obszarze edukacji: Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – ks. prof. dr hab. Marian Nowak-KUL                                       Uwarunkowania funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych – prof. dr hab. Janusz Kirenko- UMCS Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami zachowania w relacjach rówieśniczych– dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW Istotne aspekty wsparcia emocjonalnego i społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych– dr Anna Mazur- Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Filia w Stalowej Woli  Druga część konferencji  dotyczyła znaczenia działań SCWEW w środowisku lokalnym. Zbigniew Drzewiecki- lider SCWEW przedstawił zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Następnie Małgorzata Partyka – Nowak – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła cele i zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Read More
 • "Katyń..ocalić od zapomnienia"

  W południe 13 kwietnia 2022 r. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem uczestniczyły w programie edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia" poprzez zasadzenie dębu w myśl zasady – "jeden dąb, jedno nazwisko z listy katyńskiej".                                         Drzewo posadzono przy wejściu do placówki upamiętnia Józefa Olko (ur. 2 czerwca 1886 r. w Siedliszczu), starszego posterunkowego PP w Lublinie, który został zamordowany w Miednoje. Uroczystość związana była z 82 rocznicą upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej oraz innych miejsc kaźni (Miednoje, Piatichatki, Bykowni, Kuropaty). Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polecane Strony

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.