Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Zobacz Galerię

 

W dniu 27.01.2016 r. uczennice zwiedzały Cerkiew Prawosławną pod wezwaniem św. Mikołaja w Dratowie.

 

 

Cerkiew jest jednym z nielicznych przykładów budownictwa sakralnego w województwie Lubelskiem w tzw. „stylu rosyjskim” . Obejrzałyśmy freski, ikonostas, poznałyśmy liturgię prawosławną. Na zakończenie zapaliłyśmy świeczkę w osobistych intencjach.

Napisała: A. Pisarczyk