Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

01.12. – 16.12.2015 r. W tych dniach w naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjna zainspirowana przez Szkolny Zespół Edukacji Zdrowotnej na temat AIDS/HIV w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Zostały przygotowane gazetki szkolne na holu szkolnym oraz wystawiono stolik z broszurami, które nasze wychowanki mogły swobodnie czytać i zabierać do Internatu. Podsumowaniem tych dni był apel, zaplanowany w kalendarium imprez placówki, który przygotowała p. A. Ślepaczuk wraz z klasą II G, według scenariusza pt. „Strach nie chroni, nienawiść nie leczy” o przyjętym tytule „Tolerancja”. Zwieńczeniem apelu było odśpiewanie prze uczestniczki utworu S. Sojki właśnie „Tolerancja”. Następnie p. L. Jachacz – Jówko w imieniu Sieci zaprosiła zebraną młodzież na prelekcję filmu dokumentalnego „AIDS – pożar krwi”- przedstawiającego katastrofalną epidemię AIDS w Afryce.

Napisała: L. Jachacz-Jówko