Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

We wtorkowy wieczór 08 grudnia 2015 r. przy blasku zapalonych świec, w miłej pełnej skupienia atmosferze    uczestniczyłyśmy w „Wieczorze poezji Cypriana Kamila Norwida”, zorganizowanego przez panie pracujące w Bibliotece w Ciechankach.

 

 

Podczas wieczoru przeczytano wiersze: „Fortepian Szopena”, „Pióro”, „Moja ojczyzna”, „Pielgrzym”, „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”, „Ciemność”, „Larwa”. Ponieważ poezja Norwida jest trudna, pozbawiona opisowości i melodyjności typowej dla poezji romantycznej, dlatego przed czytaniem poszczególnych wierszy, krótko je scharakteryzowano.

W przerwie pomiędzy wierszami przedstawiono najważniejsze fakty z życia i twórczości autora. Zebrani dowiedzieli się m.in. o tym że Norwid to nie tylko autor wierszy, ale też pisał dramaty, poematy, nowele, traktaty i eseje. Zajmował się malarstwem, rzeźbą, grafiką.
W drugiej części wieczoru odbył się koncert zespołu „The Ravel”. Zespół działa przy Centrum Kultury w Łęcznej od 2010 r.

A. Pisarczyk

Poniżej więcej zdjęć