Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Zobacz Galerię

 

23.10.2015 r.

Dzień ten na świecie przypada 16 października, my z przyczyn różnych obchodzimy go dzisiaj.

 

 

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Z tej okazji wykonana została gazetka na hol szkolny przedstawiająca historię powstania tego dnia oraz jego przesłanie. Przedstawione zostały również liczby dotyczące ilości głodujących na świecie. P. L. Jachacz–Jówko z ramienia Sieci Szkół Promujących Zdrowie przedstawiła również kilka filmów obrazujących ten straszny problem całego świata oraz problematykę zdrowego żywienia i sposobów racjonalnego wykorzystania żywności.